Ka Lu’au Ku (Lu'au Stew)

 Ua kuke au i ka lū’au kū me nā lau mai ke kīhapai. Ono loa!